لوگوی ما
انسان کامل

درباره وبلاگ

تو پر زدی و من اینجا زپا ی افتادم
تو رفته ای و صبوریت مانده در یادم
نبود رسم وفا بی بهانه پر زدنت
بخواب ای گل نازم امیر سجادم

ذکر روزهای هفته ------------------------------------------------ //Ashoora.ir|Amaliat Beginsجنگ دفاع مقدس class="ashoora_tool_link">ساعت فلش مذهبی ----------------------------------------- تاریخ روز

کد متحرک کردن عنوان وب